Klubkampioenschap 2018-2019

reglement KK

1. Het klubkampioenschap wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem over 9 ronden, op volgende vrijdagen, telkens om 20 uur:

Ronde 1 : 21 september 2018
Ronde 2 : 05 oktober 2018
Ronde 3 : 19 oktober 2018
Ronde 4 : 02 november 2018
Ronde 5 : 16 november 2018
Ronde 6 : 30 november 2018
Ronde 7 : 14 december 2018
Ronde 8: 28 december 2018
Ronde 9: 18 januari 2019

Blitz en prijsdeling op jaarlijkse souper

2. De algemeen geldende regels (FIDE) van het schaakspel en de regels van het wedstrijdreglement van KBSB zijn van toepassing en de uitslagen worden doorgezonden voor verwerking in het Elo-klassement van de KBSB.
3. Bijzondere bepalingen:
a) De wedstrijden worden gespeeld volgens de herwerkte versie van het Zwitsers systeem; de paringen gebeuren met het computerprogramma P2.
b) De Elo-klassering van september 2018 is van toepassing.
Niet-geklasseerde deelnemers ( elo-klassering 0 punten) worden als volgt:
geklasseerd: volwassenen 1500 punten; jeugdspelers (-16j) 1200 punten.
Indien de niet-geklasseerde speler reeds aan een vorige klubkampioenschappen heeft deelgenomen, wordt zijn als dan behaalde TPR in aanmerking genomen. Indien de wedstrijdleiding over duidelijke en objectieve aanwijzingen beschikt dat een deelnemer ondergewaardeerd is, kan zij tot herziening van de klassering overgaan.
c) De toegelaten tijdspanne voor laattijdige aanwezigheid bedraagt 60 minuten.
4. Het speeltempo bedraagt 1u30 met een increment van 30 sec/zet.
5. De wedstrijden worden gespeeld in het lokaal van de KBSK, Sint-Pieterskerklaan 58 te 8000 Brugge.
6. Uitstel: bij belet van een speler dient deze VOOR DE SPEELDAG de tegenspeler te verwittigen en een nieuwe datum af te spreken; de wedstrijd dient in alle geval gespeeld te zijn de zaterdagavond voor de aanvang van de volgende ronde. Bij wijze van uitzondering en wegens dwingende omstandigheid kan mits overleg door de toernooileider hiervan worden afgeweken.
De uitstellende speler dient zich wat betreft plaats, dag en aanvangsuur te schikken naar de wensen van de tegenspeler. Indien geen overeenstemming kan gevonden worden, zal de toernooileider terzake beslissen.
De uitstellende speler moet ook de toernooileider op de hoogte brengen van de nieuwe speeldatum en hem de uitslag onmiddellijk meedelen: telefonisch (0487/682236) op of per mail (i.vandepitte@yahoo.com). Als de toernooileider de uitslag niet gekregen heeft op maandagmiddag voor de volgende speeldag verliest de in gebreke gebleven speler de partij met forfait. Elke speler, die zich niet houdt aan deze regeling, verliest de partij met forfait, tenzij andere bedingen getroffen werden in overleg met de toernooileiding.7.Bij twee niet-aangekondigde en niet-gewettigde forfaits volgt de uitsluiting en verliest de speler elk recht op een prijs. De tornooileider I.Vandepitte, oordeelt, in overleg met het bestuur, of een forfait al dan niet gewettigd is.
8. Wedstrijden van de laatste ronde kunnen in principe niet uitgesteld worden. Bij belet dienen ze vooraf gespeeld te worden, mits akkoord van de tegenspeler en instemming van de tornooileider.
9. Bij gelijke punten in het eindklassement, wordt volgendt scheidingssysteem toegepast: onderling resultaat, Bucholtz, aantal overwinningen, Sonneborn-Berger.
10. Het deelnamerecht is gratis voor leden en steunende leden.
11. De bar wordt onherroepelijk gesloten om 02:00 uur.
12 GSM-toestellen dienen uitgeschakeld te worden; indien een toestel belt, "kan" de tegenspeler de winst opeisen ! Voor dringende gevallen kan het GSM-toestel in bewaring gegeven worden aan de bar.
13 Alle geschillen worden door de tornooileiding opgelost volgens de geldende Fide- en Kbsb-regels.
Naast de b.rdresultaten, zijn voor de organisator van het allerhoogste belang: "sportiviteit - kameraadschap en hoogstaande partijen" en dit in de geest, die onze betreurde voorzitter nauw aan het hart lag.